Nói về “nghề” content
Định nghĩa content (theo kinh nghiệm): Nếu dịch ra tiếng việt nó nghĩa là nội dung. Nói về nội dung thì đa phần mọi người lại nghĩ là dạng text. …
Hướng dẫn SEO Feedback từ A-Z
Nhận được sự ủng hộ của đông đảo anh em nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cách thực hiện SEO Feedback. Trước hết mình có đôi lời muốn nói …