Nói về “nghề” content
Định nghĩa content (theo kinh nghiệm): Nếu dịch ra tiếng việt nó nghĩa là nội dung. Nói về nội dung thì đa phần mọi người lại nghĩ là dạng text. …
218 CÂU HAY Ý NGỌT VỚI HEADLINE
Trong lĩnh vực content marketing, headline chiếm 50% khả năng thành công của một bài viết hay nội dung quảng cáo. Có được 1 câu headline hấp dẫn sẽ giúp …